Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

barbarka

Disney characters as humans by Pugletto
barbarka
barbarka
3478 6b76
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viacytaty cytaty
barbarka
3775 d8e4
Reposted fromgdybam gdybam
barbarka

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


Reposted fromgdybam gdybam
barbarka
Przestaliśmy oszukiwać, że stać nas na ten weekend w Sopocie. Nie stać, nie ma co ukrywać, bo większości znajomych też nie stać. Ale jedziemy, bo co nam zostało? Alternatywa w postaci marnego, zrównoważonego życia z dziennym budżetem 30zł? Pierdolić takie życie. Widzimy jak żyje Berlin, Barcelona, i pierdolimy wybory, polityków, wszystkich, na czele z tymi którzy chcą Budapeszt w Warszawie – chcemy Berlina. Mentalnie w nim już jesteśmy, materialnie – prawdopodobnie jeszcze długo nie będziemy, ale to nie jest istotne. Carpe, kurwa, diem, dziwko.
— "Młody człowiek i może", Rafał Sobierajski Blog, 28.06.15
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
barbarka
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty
barbarka
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
3081 630a 500
barbarka
6042 bb6f 500
Reposted fromepi epi viaohhwell ohhwell
barbarka
7060 1668 500
Reposted fromaunds aunds viaohhwell ohhwell
barbarka
Reposted fromszelestyna szelestyna viaohhwell ohhwell
barbarka
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHouse House
barbarka
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHouse House
barbarka
9012 44b0
Reposted fromgdybam gdybam
barbarka
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
barbarka
Piątek! Strzeżcie się wszyscy niepijący, niepalący, nieatrakcyjni seksualnie, neurotyczni, zaburzeni, pogrążeni w depresjach, nieposiadający na Facebooku pięciu milionów przyjaciół
Reposted fromgdybam gdybam
barbarka
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...
— Stanisław Lem
Reposted fromgdybam gdybam
barbarka
9151 308c
barbarka
2435 5024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl