Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

barbarka
1954 3b24 500
Reposted fromerrarehumanumest errarehumanumest viapiehus piehus
barbarka
1674 7c36 500
Reposted fromikhakima ikhakima viajoannna joannna

June 21 2015

barbarka
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaszarlotka76 szarlotka76
barbarka
barbarka
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viaeternaljourney eternaljourney
4533 4f39 500
Reposted fromPoooly Poooly viaeternaljourney eternaljourney
barbarka
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
barbarka
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viaeternaljourney eternaljourney
barbarka
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsidemylove insidemylove
barbarka
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viainsidemylove insidemylove
barbarka
3231 75e3 500
Reposted fromrol rol viainsidemylove insidemylove
barbarka
3547 2482 500
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viainsidemylove insidemylove
barbarka
3416 5506 500
barbarka
Reposted fromheima heima viainsidemylove insidemylove

June 17 2015

barbarka
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
barbarka
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaanorexianervosa anorexianervosa
barbarka
Masz chyba dużo nauki albo innych ważnych rzeczy do zrobienia. Bo zamiast to robić to nadupczasz obrazkami na zupie..
— get to know me
barbarka
Reposted fromillidan illidan viasmyrrr smyrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl